TERMENI ȘI CONDIȚII

TERMENI ȘI CONDIȚII

Folosirea, vizitarea și cumpărarea produselor de pe site-ul connielarkin.com implică acceptarea următoarilor termeni și condiții:

Informații oferite de website

Protecția clienților

Accesare și utilizare website

Drepturi de autor

INFORMAȚIILE OFERITE DE WEBSITE

1.1. Informații de interes general despre connielarkin.com, cât și despre produsele comercializate de acesta.

1.2. Caracteristicile produselor prezentate pe site sunt puse la dispoziție de către producător.

1.3. connielarkin.com isi rezerva dreptul sa completeze și să modifice orice informație de pe website.

1.4. Prețurile produselor de pe acest website sunt informative și pot suferi modificări neanunțate.

1.5. Promoțiile prezentate pe website sunt valabile în perioada de timp menționată sau în limitele stocurilor disponibile.

PROTECTIA CLIENȚILOR

2.1. connielarkin.com isi rezervă dreptul de a stoca informațiile cu privire la nume/denumirea, adresa/sediu social, CNP/CIF, cont bancar, email, telefon și alte informații utile solicitate prin intermediul formularului de comanda pe durata necesara indeplinirii comenzilor si, eventual, în vederea realizarii de statistici la nivelul societății.

2.2. Informatiile inregistrate sunt destinate strict utilizarii de catre operatorii connielarkin.com pentru realizarea operatiunii de comert respective. Este garantată confidențialitatea datelor furnizate pe aceasta cale de către clienți, acestea neputând fi comunicate către terțe persoane sau entități. În mod excepțional, datele personale ale clienților vor putea fi transmise doar autorităților în drept sa verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept sa efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

2.3. În vederea respectării prevederilor legale ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificata și completata și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, connielarkin.com iși asumă obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai sus datele personale în posesia cărora a intrat prin efectuarea comenzii.

2.4. Odată făcută comanda, clientul este de acord cu termenii specifici enunțați în pagina comanda și cu prețurile produselor și costul transportului afișate în coșul de cumparaturi.

ACCESARE ȘI UTILIZARE WEBSITE

3.1. Este interzisă accesarea acestui website cu programe de download automat fără permisiunea expresă din partea connielarkin.com şi utilizarea webite-ului într-o manieră contrară practicilor în domeniu și legislației în vigoare. Societatea își rezervă dreptul de a înregistra și de a stoca informații referitoare la accesarea acestui website și de a întreprinde măsurile legale împotriva persoanelor care accesează și utilizează în mod fraudulos acest website.

3.2. connielarkin.com nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare anumitor link-uri publicate pe website.

DREPTURI DE AUTOR

4.1. connielarkin.com deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra website-ului, atât cu privire la partea de design, cât și cu privire la conținutul acestuia, bucurându-se de protecția instituită de legislația privind proprietatea intelectuală. Folosirea fără acordul scris al connielarkin.com a oricăror elemente conținute de website se pedepsește conform legilor în vigoare.

PLĂȚI ONLINE

5.1 Plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul soluțiilor de plata online oferite de mobilPay.ro.